Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2010 VI. Tıp Etiği Kongresi

    Moderatör

    Sivas, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 16

h-indeksi (WOS): 2