Öğr.Gör.

NAREG DOĞAN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Eğitim Bilgileri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği, Türkiye

2002 - 2007

2002 - 2007

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Yüksek Lisans

PSİKOTİK HASTALARIN ANTİPSİKOTİK İLAÇ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Psikodrama Grup Terapisi Terapistlik Diploması

Diğer

İstanbul Psikodrama Enstitüsü / İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü

2015

2015

Psikodrama Grup Terapisi Yardımcı Terapistlik Diploması

Diğer

İstanbul Psikodrama Enstitüsü / İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Psikiyatri Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Lisans

Lisans

TERAPÖTİK İLETİŞİM

Lisans

Lisans

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Programı

Lisans

Lisans

BİTİRME PROJESİ

Lisans

Lisans

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Lisans

Lisans

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Lisans

Lisans

Psikodrama İle Farkındalık

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Syrian refugees' experiences with mental health services in Turkey: "I felt lonely because I wasn't able to speak to anyone"

DOĞAN N. , Dikec G., Uygun E.

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, cilt.55, sa.4, ss.673-680, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The profile of psychiatric nurses in Turkey: Academic field

Oflaz F., Yılmaz S., Boyacıoğlu N. E. , Sukut Ö., DOĞAN N.

Journal of Psychiatric Nursing, cilt.11, sa.1, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Yaşlı Bireylerin “Algılar Çerçevesi ”ne Göre Kurum Bakımına Yönelik Deneyimleri

Doğan N. , Işıl Ö., Adıgüzel Y. , Duru Y.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.1638-1641

2018

2018

TÜRKİYE PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ PROFİLİ ÇALIŞMASI: AKADEMİK ALAN

OFLAZ F., YILMAZ S., BOYACIOĞLU N. E. , SUKUT Ö., DOĞAN N.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018

2018

2018

Türkiye Psikiyatri Hemşireleri Profili Çalışması: Akademik Alan

Oflaz F., Yılmaz S., Bıyacıoğlu N. E. , Sukut Ö., DOĞAN N.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2018, ss.836-839

2018

2018

Kurumda Kalan Yaşlıların Bakımında Bir Model: ALGILAR ÇERÇEVESİ

Adıgüzel Y. , Doğan N.

1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2018, ss.23-24

2018

2018

Az Bilinen Ortamlar: Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Klinikleri

DOĞAN N. , Küçük L.

28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.212

2017

2017

HEMŞİRELİKTE DUYGUSAL EMEK

DOĞAN N. , Küçük L., Işıl Ö.

I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 29 Haziran 2017, ss.815

2017

2017

Hemşirelikte Duygusal Emek

DOĞAN N. , KÜÇÜK L., IŞIL Ö.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Ağustos 2017

2017

2017

OBEZİTEDE ÖNEMLİ BİR YOL AYIRIMI: BARİYATRİK CERRAHİNİN PSİKOSOSYAL YÖNÜ

DOĞAN N. , IŞIL Ö.

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliginde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

2017

2017

Obezitede Önemli Bir Yol Ayrımı: Bariyatrik Cerrahinin Psikososyal Yönü

IŞIL Ö. , Doğan N.

1.Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi, Karabük, Türkiye, 09 Mart 2017, ss.1

2016

2016

Psikiyatri Hemşirelerinde Psikolojik Dayanıklılık ile Empatik Eğilim Arasındaki İlişki

DOĞAN N. , Boyacıoğlu N. E. , Doğan M. A. , Keser Özcan N.

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 06 Kasım 2016, ss.95

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

Üye

2015 - 2018

2015 - 2018

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2018

Kasım 2018

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan N.
Antalya, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Dağcı M. , Adıgüzel Y. , Doğan N.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2016

Kasım 2016

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Doğan N.
Manisa, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

I. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2016

2016

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Katılımcı

Manisa-Türkiye

2016

2016

“Psikodramada Rol” İstanbul Zerka Moreno Enstitüsü 22. Yaz konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

1. LGBTI Ruh Sağlığı Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

“Sosyometrinin Farklı Yüzleri"

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

III. Uluslararası ve VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

“Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Yansımaları"

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

“Kuşaklarası Psikodrama: Sistemik Düşüncede Eylem Metodlarının Kullanılması”

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

“Nesne İlişkileri Teorisi, BağlanmaTeorisi ve Psikodrama

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

“Hiç miyim? Yoksa bir şey miyim? Moreno’da Tanrı ve Varoluş”

Katılımcı

Muğla-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1