Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of cytotoxicity of sealant used in guided bone regeneration

FDI 2019: Annual World Dental Congress, San Francisco, 5 - 08 September 2019