Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neuropsychological effects of low mercury exposure in dental staff in Erzurum, Turkey.

International dental journal, cilt.53, ss.85-91, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Attitudes of hospital staff toward mentally ill patients in a teaching hospital, Turkey.

The International journal of social psychiatry, cilt.49, ss.17-26, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuro-Behcet's disease involving the pons with initial onset of affective symptoms

EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.252, ss.44-46, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Autoclaving the ossicles provides safe autografts in cholesteatoma

AURIS NASUS LARYNX, cilt.29, ss.133-139, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pleuropulmonary blastoma: report of a case presenting with spontaneous pneumothorax.

European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, cilt.19, ss.229-30, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akçaağaç şurubu kokulu idrar hastalığı tedavisinde hemodiyafiltrasyonun rolü

Uluslararası katılımlı IX. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Nisan 2012, ss.16