Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Iraz M., Duzgun A.O., Sandalli C., Doymaz M.Z., Akkoyunlu Y., Saral A., et al., "Distribution of beta-Lactamase Genes Among Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Strains Isolated From Patients in Turkey", ANNALS OF LABORATORY MEDICINE, vol.35, pp.595-601, 2015
Iraz M., Duzgun A.O., Sandalli C., Doymaz M.Z., Akkoyunlu Y., Saral A., et al.,"Distribution of beta-Lactamase Genes Among Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Strains Isolated From Patients in Turkey", ANNALS OF LABORATORY MEDICINE, vol.35, pp.595-601, 2015
Iraz M., Özad D.A., Sandallı C., Doymaz M.Z., Akkoyunlu Y., Saral A., et al., "Distribution of ß-lactamase genes among carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae strains isolated from patients in Turkey.", ANNALS OF LABORATORY MEDICINE, vol.35, pp.595-601, 2015
Doymaz M.Z., Seyithanoglu M.F., Hakyemez I., Gultepe B. , Cevik S., Aslan T., "A case of cerebral phaeohyphomycosis caused by Fonsecaea monophora, a neurotropic dematiaceous fungus, and a review of the literature", MYCOSES, vol.58, pp.187-192, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akbaş E., Gültepe B.S., Ersöz C., Ceylan A.N., Doymaz M.Z., "Prineal Abse'den İzoleEdilen Actinomyces neuii subsp.neuii; Olgu Sunumu", Bezmialem Science, vol.3, pp.1-7, 2019
Iraz M., Gültepe B. , Ceylan A.N., Doymaz M.Z., "Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Toksoplazma ve Rubella Seroprevalansı", Abant Tıp Dergisi, cilt.4, ss.11-14, 2015
Iraz M., Gültepe B. , Doymaz M.Z., "Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı", Abant Tıp Dergisi, cilt.4, ss.54-58, 2015
Gültepe B. , Iraz M., Ceylan A.N., Doymaz M.Z., "ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ", ANKEM Dergisi, cilt.28, ss.32-36, 2014
Iraz M., Gültepe B.S., Ceylan A., Doymaz M.Z., "Antibiotic resistance patterns of Escherichia Coli strains isolated from urine cultures", Duzce Medical Journal, cilt.16, ss.53-55, 2014
Iraz M., Gültepe B., Doymaz M.Z., "Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Seroprevalansı", VİRAL HEPATİT DERGİSİ, vol.19, pp.106-109, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akbaş E., Gültepe B. , Ersöz C., Ceylan A.N., Doymaz M.Z., "Perineal Apseden İzole Edilen Actinomyces Neuii Subsp.Neuii; Olgu Sunumu", 4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2017, ss.12-12
Gültepe B. , Durdu B., Ceylan A.N., Bolukçu S., Okay G., Akkoyunlu M.E., et al.,"Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis'in Mevsimlere Göre Dağılımı", ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mart 2017, ss.96-96
Sümbül Gültepe B., Durdu B., Ceylan A., Bolukçu S., Okay G., Akkoyunlu M.E., et al., "Solunum Yolu Etkeni Olarak İzole Edilen Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’xxin Mevsimlere Göre Dağılımı", Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017, TÜRKIYE,
Ceylan A.N., Türel Ö. , Gültepe B.S., İnan E., Vehapoğlu Türkmen A., Doymaz M.Z., "İstanbul'daki El Ayak Hastalığı Vakalarında Coxsackievirus A6 ve Coxsackievirüs A16'nın PCR ve Sekanslama Yöntemleriyle Saptanması", 4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KOMGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2017, ss.25-25
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü