Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GAIT PATTERN OF A FEMALE PATIENT WITH FRIEBERG’S DISEASE

TURKISH MEDICAL STUDENT JOURNAL, cilt.4, sa.3, ss.59-61, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of hypermobility on the pain and quality oflife in young adults

1st International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018, cilt.12, sa.2, ss.196

Correlation of static postural control data of patients with ankylosing spondylitis and healthy subjects

19. Ulusal Anatomi Kongresi ve Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi, Konya, Türkiye, 06 Eylül 2018, ss.141

Unilateral large mylohyoid bridging of the dry humanmandible: case report

1 st International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018, cilt.12, sa.2, ss.200

Friedman tongue position and temporomandibular joint movement

17.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 05 Eylül 2016, ss.179

Mallampati score and temporomandibular joint movement

17.ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 05 Eylül 2016, ss.145

Kadavra tahnit teknikleri ve tarihsel süreci

16. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 Eylül 2014