Araştırma Alanları

  • Biyokimya

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Populasyon Biyolojisi

  • Analitik Kimya

  • Kromatografi

  • Spektroskopik Yöntemler