General Information

Institutional Information: Facult Of Health Sciences, Department Of Ergotherapy
Research Areas: Health Sciences

Metrics

Publication

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

Öğr. Gör. Kardelen YILDIRIM

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: +90 212 401 2600 Dahili:4615 

E-posta: kyildirim@bezmialem.edu.tr

Web: https://avesis.bezmialem.edu.tr/kyildirim

Posta Adresi: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:189  34065 Eyüp/İstanbul/Türkiye 


Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans, Hacettepe lÜniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi, Türkiye 2018-2020

Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi, Türkiye 2016-2018

Lisans, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi, Türkiye 2014-2016 


Kongre, Seminer ve Kurslar

2020 5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi 

2018  Periferik Sinir Rehabilitasyonu Sempozyumu

2018  12. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

2017  Sağlıklı Yaşam Konferansı

2017 Denver II Gelişimsel Tarama Testi 

2017  Otizm ve Farkındalık Semineri 

2017  Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

2016  III.Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi

2015 “Ergoterapi” Yaşamın İçindeki Uğraş Paneli

2015  II. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

2014  4. Psikeart Günleri 


Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Çocukluk Çağı Kanseri Olan Bireylerde Aktivite Performansı ve Katılımın İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi Anabilim Dalı, 2020


Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Davranış Bilimleri 


Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, 2020 - Devam Ediyor


Verdiği Dersler

Sağlıklı Yaşam Stratejileri, Lisans, 2020-2021

Ergoterapi Teorileri, Lisans, 2020-2021

Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler, Lisans, 2020-2021

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Ergoterapi, Lisans, 2020-2021


Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. Çocukluk Çağı Kanseri Tanılı 3-6 Yaş Arasındaki Bireylerde Aktivite Performansı ve Katılımın İncelenmesi

Yıldırım K., Şahin S.

5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 27-29 Haziran 2020
Contact