Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of ranibizumab on surgically induced endometriosis in a rat model: a preliminary study.

Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), cilt.20, ss.1224-9, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of 25 and 50 mu g vaginally administered misoprostol for preinduction of cervical ripening and labor induction

GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION, cilt.53, sa.1, ss.16-21, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute Abdomen in the first trimester pregnancy

Journal of Case Reports, cilt.5, sa.1, ss.116-120, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisi Dışı Tedaviler

Hipokrat Dergisi, sa.9, ss.608-613, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstetrik Nedenlerle Histerektomi Yapılan 46 Olgunun Analizi

Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, sa.14, ss.57-61, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Derleme: Dev paratubal kist.

İstanbul Üniversitesi 7. Kadın Doğum Günleri, İstanbul, Türkiye, 07 Aralık 2017, ss.33

Dev paratubal kist ve kontrlateral tubal seröz kistadenofibroma birlikteliği

İstanbul Üniversitesi 7. Kadın Doğum Günleri, İstanbul, Türkiye, 07 Aralık 2017, ss.33

Is procidentia a distinct disease Comparison of risk factors

24TH EBCOG EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, TORİNO, İtalya, 19 - 21 Mayıs 2016

Small-cell lung cancer metastasis to ovary

11. Türk Alma Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Mayıs 2016, ss.301

Acute arterial occlusion after gynecologic cancer surgery

11. Türk Alma Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Mayıs 2016, ss.308

Fibromyalji sendromunda menopozal süreçlerin önemi

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, ss.33

Fibromyalji sendromunda evlilik sürecinin önemi

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2015, ss.33

SEZARYEN SKAR ENDOMETRİOZİSİ

13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

DEV PARATUBAL KİST OLGU SUNUMU

13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.878

Farelede Radyoterapinin Etkileri

25. Ulusal Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.430

Farelerde Radyoterapinin Etkileri

Kongrede poster sunum, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Olgu sunumu: Over kanserini taklit eden dev endometrial kist

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2014, ss.33

Olgu sunumu: 11 Haftalık skar gebeliğine bağlı spontan uterus rüptürü

11. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2013, ss.33

Olgu sunumu: İzole tuba torsiyonu

11. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2013, ss.33