Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2010Yüksek Lisans-Tezsiz

  Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2005 - 2009Tıpta Yandal Uzmanlık

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji/İç Hastalıkları Anabilimdalı, Türkiye

 • 1992 - 1996Tıpta Uzmanlık

  Ssk İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Türkiye

 • 1984 - 1990Yüksek Lisans

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009Yüksek Lisans

  Multipl Myelomlu Hastalarda Çeşitli Tedavi Seçeneklerinde Tedavi Öncesi Ve Sonrası Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz Düzeyleri

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

 • 1996Tıpta Uzmanlık

  Komplikasyonsuz Akut Miyokard İnfarktüsünde Arter Kan Gazı Değişiklikleri ve Bu Değişikliklerin Miyokard İnfarktüsünün Elektrokardiyografik Lokalizasyonları İle İlişkileri

  Ssk İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , İç Hastalıkları 3.Dâhiliye Kliniği, İç Hastalıkları