Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2010 Yüksek Lisans-Tezsiz

  Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2005 - 2009 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji/İç Hastalıkları Anabilimdalı, Türkiye

 • 1992 - 1996 Tıpta Uzmanlık

  Ssk İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Türkiye

 • 1984 - 1990 Yüksek Lisans

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Yüksek Lisans

  Multipl Myelomlu Hastalarda Çeşitli Tedavi Seçeneklerinde Tedavi Öncesi Ve Sonrası Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz Düzeyleri

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

 • 1996 Tıpta Uzmanlık

  Komplikasyonsuz Akut Miyokard İnfarktüsünde Arter Kan Gazı Değişiklikleri ve Bu Değişikliklerin Miyokard İnfarktüsünün Elektrokardiyografik Lokalizasyonları İle İlişkileri

  Ssk İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , İç Hastalıkları 3.Dâhiliye Kliniği, İç Hastalıkları