Education Information

Education Information

 • 2009 - 2010 Masters (Non-Thesis)

  Beykent University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2005 - 2009 Post Doctorate of Medicine

  Bezmialem Vakıf University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji/İç Hastalıkları Anabilimdalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Expertise In Medicine

  Ssk İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Turkey

 • 1984 - 1990 Postgraduate

  Bezmialem Vakıf University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 2009 Postgraduate

  Multipl Myelomlu Hastalarda Çeşitli Tedavi Seçeneklerinde Tedavi Öncesi Ve Sonrası Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz Düzeyleri

  Bezmialem Vakıf University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

 • 1996 Expertise In Medicine

  Komplikasyonsuz Akut Miyokard İnfarktüsünde Arter Kan Gazı Değişiklikleri ve Bu Değişikliklerin Miyokard İnfarktüsünün Elektrokardiyografik Lokalizasyonları İle İlişkileri

  Ssk İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , İç Hastalıkları 3.Dâhiliye Kliniği, İç Hastalıkları