Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Market Value of Distance Education: Are Those Thrown out right away?

The International Journal of Humanities and Social Sciences, vol.5, pp.213-216, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Are Organizational Citizens Betrayed? – An Exploratory Study in theTurkish Context

Journal Of Organizational Behavior, vol.13, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

A review of business education around the globe: future transitions

Journal of Multidisciplinary Research, vol.6, pp.49-64, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

How Do Managers Regard Job Applicants With Online Degrees? Evidence From Turkey

INTERNATIONAL CONRFERENCE ON DISTANCE EDUCATION, pp.35-39, 2013 (Other Refereed National Journals)

Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimitutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.42, 2013 (Other Refereed National Journals)

NEPOTİZM’İN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ:AİLE İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR SAHAARAŞTIRMASI

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Consensus in Doctor-Patient Communication

5. International Health Sciences and Management Conference, 9 - 11 July 2020, pp.29

Bilimsel Çıktıların Araştırma Süreçlerine Katkısı ve Bu Süreçte Kütüphanelerin Rolü

1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyomu , İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.55