Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimitutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki


AKTAŞ H., TEKARSLAN E.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.42, 2013 (Peer-Reviewed Journal)