Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Ad

Yönetilen Tezler

 • Aşırı Atrofik Maksillada Kişiye Özel Plak İmplantlar ile Standart ve Kısa Dental İmplant Sistemlerinin Biyomekanik Değerlendirilmesi

  KILIÇ E.

  M.Taha(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Teriparatidin Bifosfanata Bağlı Osteonekrozların Tedavisindeki Etkinliğinin Deneysel Olarak Araştırılması

  KILIÇ E.

  C.Topan(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Yeni Bir Osmotik Yumuşak Doku Genişletici Geliştirilmesi: Deneysel Çalışma

  KILIÇ E.

  A.Emin(Öğrenci), Doktora, 2013

 • Dental İmplantların Tekrar Kullanılabilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

  KILIÇ E.

  M.Ulu(Öğrenci), Doktora, 2011