Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Yaşar, "Aşırı Atrofik Maksillada Kişiye Özel Plak İmplantlar ile Standart ve Kısa Dental İmplant Sistemlerinin Biyomekanik Değerlendirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD, Nisan, 2016.
Doktora, C.Topan, "Teriparatidin Bifosfanata Bağlı Osteonekrozların Tedavisindeki Etkinliğinin Deneysel Olarak Araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Nisan, 2016.
Doktora, A.Demirbaş, "Yeni Bir Osmotik Yumuşak Doku Genişletici Geliştirilmesi: Deneysel Çalışma", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD, Nisan, 2013.
Doktora, M.Ulu, "Dental İmplantların Tekrar Kullanılabilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD, Nisan, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü