Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2017 Surgical Techniques and Perioperative Management in High-risk Patients with PH due to Left-sided Valvular Heart Diseasee (Konuşmacı). Intercontinental Pulmonary Vascular Diseases Meeting

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Kronik Venöz Yetmezlikte Epidemiyoloji, Patofizyoloji ve Tanıda Güncelleme (Konuşmacı). Masterclass-Kronik Venöz Yetmezlik ve Hemoroid Hastalığının Tedavisi

  Katılımcı

  Kıbrıs (Kktc)

 • 2017 Ven Günleri Van Toplantısı (Oturum Başkanı)

  Katılımcı

  van, Türkiye

 • 2017 Aorta (Oturum Başkanı). 5-7 March 2017, 21th European Vascular Course

  Katılımcı

  Maastricht, Hollanda

 • 2017 Ven Günleri Konya Toplantısı (Oturum Başkanı).

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2017 Derin Ven trombozu (Oturum Başkanı). Fleboloji Akademisi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Ven günleri Sapanca toplantısı (Oturum Başkanı)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Her NOAK aynı mı? (Konuşmacı). Ven günleri Sapanca Toplantısı. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2016 Mitral Kapak Tamirinde Alternatifler (Konuşmacı), Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Rivaroksaban ile Hayata Bağlayan Sorular (Konuşmacı), Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Mitral Kapak Yetmezliğinde Minimal-invaziv Teknoloji ile Transapikal Yapay Korda Gönderme Sistemi (Konuşmacı). Siyami Ersek Hastanesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Derin Ven Tromboz: YAOK'lar ile ilgili Klinik Araştırmalardan Neler Öğrendik? Derin Ven Trombozunda İlk Gerçek Dünya Verileri (Konuşmacı).Tromboz Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Ulusal Vasküler ve Endovasküler

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Kardiyak Cerrahide Yeni Oral Antikoagülanlar (Konuşmacı),17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Mitral Tamirde Teknik Seçenekler (Konuşmacı). 5. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Okulu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2015 Mitral Cerrahi Teknikleri ve Sonuçları (Konuşmacı). 4. Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi Zirvesi

  Katılımcı

  Kahramanmaraş, Kıbrıs (Kktc)

 • 2014 Mitral Tamirde EKO Temelli Karar (Konuşmacı), Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Mitral Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi (Konuşmacı). 4. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Okulu

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2014 Ciddi Mitral Yetmezliği Kalp Ekibi Yaklaşımı: Cerrahi Onarım Uygundur (Konuşmacı). 3. Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Zirvesi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Mitral ve Triküspit Kapak Cerrahisi: "state-of-the-art" (Konuşmacı). Koşuyolu Kapak Tamir Atölyesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Üst extremite arter yaralanmaları tanı ve tedavi (Konuşmacı). Vasküler Travmalar Çalıştayı

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2012 Tricuspit Valve Repair and Surgery for Atrial Fibrilation (Konuşmacı). 1st Yemen-Turkey Cardiovascular Congress (Evolving Concepts in Cardiovascular Diseases and Its Managements)

  Katılımcı

  Sana´A, Yemen

 • 2012 Mitral Valve Surgery (Replacement, Repair) and Transcatheter Mitral Repair: When, How? (Konuşmacı). 1st Yemen-Turkey Cardiovascular Congress (Evolving Concepts in Cardiovascular Diseases and Its Managements)

  Katılımcı

  Sana´A, Yemen

 • 2012 Kronik Venöz Yetmezlikte İlaç Tedavisi: Güncel Standartlar (Konuşmacı), Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, 8-11 Kasım 2012, 13. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Endovascular Treatment of AAA and TAA (Konuşmacı). 1st Yemen-Turkey Cardiovascular Congress (Evolving Concepts in Cardiovascular Diseases and Its Managements)

  Katılımcı

  Sana´A, Yemen

 • 2012 General Cardiology (Oturum başkanlığı). 1st Yemen-Turkey Cardiovascular Congress (Evolving Concepts in Cardiovascular Diseases and Its Managements)

  Katılımcı

  Sana´A, Yemen

 • 2012 Critical limb ischemia and diabetic foot (Oturum başkanlığı). 1st Yemen-Turkey Cardiovascular Congress (Evolving Concepts in Cardiovascular Diseases and Its Managements)

  Katılımcı

  Sana´A, Yemen

 • 2012 Congenital heart disease (Oturum başkanlığı). 1st Yemen-Turkey Cardiovascular Congress (Evolving Concepts in Cardiovascular Diseases and Its Managements)

  Katılımcı

  Sana´A, Yemen

 • 2012 TAVI-Cerrahi Bakış (Konuşmacı). Koşuyolu Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 . Tamir veya replasman? Avantaj ve dezavantajlar (hasta-kardiyolog-cerrah üçlüsü) (Konuşmacı). Koşuyolu Kapak Tamir Atölyesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Kronik Venöz Yetmezliğin Medikal Tedavisi (Konuşmacı), 15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 Medikal Tedavi (Konuşmacı). 10. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Kronik Kritik Alt Extremite İskemisi (Konuşmacı) Multidisipliner Aterotromboz Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Lenfatik Sistemin Anatomi ve Patofizyolojisi (Konuşmacı) 5. Ulusal Fleboloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Varis ve Tedavi Seçenekleri (Konuşmacı). Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Okulu.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Diyabetik Ayak: Medikal Tedavi- Hangi Hasta? Hangi İlaç? (Konuşmacı). 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2008 CEAP 2-6: Medikal Tedavi (Konuşmacı).Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, 10. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2018 Tıp 1000. Yıl Ödülleri

  4.Sağlık Yönetimi Kongresi İbni Sina Kanunu

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1