Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sakarya Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2020 JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2020 Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2019 ARCHIV DER PHARMAZIE

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2019 BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2019 EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 JOURNAL OF NANOMATERIALS

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 CARBOHYDRATE POLYMERS

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2019 JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2019 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2019 CARBOHYDRATE POLYMERS

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2019 JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2019 CARBOHYDRATE POLYMERS

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2016 PHARMACEUTICAL BIOLOGY

  SCI-E Kapsamındaki Dergi