Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Tıpta Uzmanlık

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Abd, Türkiye

 • 2011 - 2015Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Abd, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015Tıpta Uzmanlık

  ACİL SERVİSE BAŞVURAN AKUT APANDİSİT TANISI KONULAN HASTALARDA e NOS (ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ) GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Abd

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitmen Sertifikas , sağlık bakanlığı

 • 2010Sağlık ve Tıp

  ultrasonografi kursu , acil tıp uzmanları derneği

 • 2008Sağlık ve Tıp

  aile hekimliği , sağlık bakanlığı

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  çocuk ileri yaşam desteği sertrifikası , sağlık bakanlığı

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Hemşire-Tekniker-Teknisyen Travma ve Resüsitasyon Kursu , Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ‘’

 • 2004Sağlık ve Tıp

  intiharı önleme sertrfikası , sağlık bakanlığı