Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Surgical and Nonsurgical Rapid Maxillary Expansion on Palatal Structures

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.28, ss.775-780, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Maxillary canine-first premolar transposition in the permanent dentition.

The Angle orthodontist, cilt.78, ss.954-60, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Extraoral nasal molding in a newborn with unilateral cleft lip and palate: a case report.

The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association, cilt.42, ss.699-702, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortognati cerrahinin Sınıf III hastalarda hava yolu morfolojisi üzerine etkisi

16.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018