Dr.Öğr.Üyesi

AYŞE GÜNEŞ BAYIR


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Veterinaermedizinische Universitaet Wien, Veterinary Medicine, The Department for Farm Animals and Veterinary Public Health, Avusturya

2001 - 2008

2001 - 2008

Yüksek Lisans

Veterinaermedizinische Universitaet Wien, Veterinary Medicine, Avusturya

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Development and Application of Real-Time PCR Methods to Diagnose Fowl Adenoviruses (FAdVs)

Veterinaermedizinische Universitaet Wien, Veterinary Medicine, The Department for FArm Animals and Veterinary Public Health

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Eğiticilerin eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bezmialem Vakıf Üniversitesi/Sağlık Bilimleri fakültesi

2016

2016

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2016

2016

BAVÜ XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Sağlık ve Tıp

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Dietetik, Veteriner Bilimleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sbf Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Bölüm Başkanı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sbf Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Lisans

Lisans

Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği

Lisans

Lisans

Beslenme İlkeleri

Lisans

Lisans

Beslenme İlkeleri

Lisans

Lisans

Bitirme Projesi I

Lisans

Lisans

Seminer I

Lisans

Lisans

Kanser ve Beslenme

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Nutritional Assessment and Use of Complementary and Alternative Medicine in Cancer Patients Treated with Radiotherapy and Chemotherapy

Güneş Bayır A. , Güney M.

Alternative Therapies In Health And Medicine, cilt.25, ss.1-8, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Effects of Thymol, a Natural Phenolic Compound, on Human Gastric Adenocarcinoma Cells In Vitro.

GÜNEŞ BAYIR A. , KOÇYİĞİT A. , GÜLER E. M. , KIZILTAN H. Ş.

Alternative Therapies In Health And Medicine, cilt.25, ss.12-21, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

2015

2015

A Pilot Study of Self-Reported Physical Activity and Eating Habits in Turkish Cancer Patients Under Chemotherapy

Gunes-Bayir A. , Kiziltan H. Ş. , Sentuerk N., Mayadagli A. , GUMUS M.

NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.67, sa.6, ss.906-911, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Palliative Vitamin C Application in Patients with Radiotherapy-Resistant Bone Metastases: A Retrospective Study

Gunes-Bayir A. , Kiziltan H. Ş.

NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.67, sa.6, ss.921-925, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Medical ozone and radiotherapy in a peritoneal, erlich-ascites, tumor-cell model

KIZILTAN H. Ş. , BAYIR A. G. , Yucesan G. , Eris A. H. , İDİN K., KARATOPRAK C. , et al.

Alternative Therapies in Health and Medicine, cilt.21, sa.2, ss.24-29, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Radioprotectant and Cytotoxic Effects of Spirulina in Relapsed Verrucous Vulvar Cancer: A Case Report

Kiziltan H. Ş. , Bayir A. G. , TAŞPINAR O., Yucesan G. , Tastekin D., SONMEZ F. C. , et al.

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, cilt.21, ss.68-72, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Ascorbic-acid Treatment for Progressive Bone Metastases After Radiotherapy: A Pilot Study

Kiziltan H. Ş. , Bayir A. G. , Demirtaş M., Meral I. , Taşpınar O., Eris A. H. , et al.

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, cilt.20, ss.16-20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Species Determination of Fowl Adenoviruses Based on the 52K Gene Region

Gunes A. , MAREK A., HESS M.

AVIAN DISEASES, cilt.57, sa.2, ss.290-294, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Real-time PCR assay for universal detection and quantitation of all five species of fowl adenoviruses (FAdV-A to FAdV-E)

Guenes A. , MAREK A., GRAFL B., BERGER E., HESS M.

JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS, cilt.183, sa.2, ss.147-153, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Impact of Nutrition Course on Lifestyle Behaviors of Students from Different Departments of the Faculty of Health Sciences in Turkey

Güneş Bayır A. , Güçlü D. , Güney M., Alban Z. H.

Eurasian Journal of Medical and Biological Sciences, cilt.1, ss.1-9, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Microbiological, chemical and sensory analyzes of produced probiotic yoghurts added clove and propolis

Güneş Bayır A. , Bilgin M. G. , Kutlu S. Ş. , Demirci D., Gölgeci F. N.

ICON TECH International Journal of Surveys, , cilt.4, sa.2, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

The comparison of nutritional and physical activity statuses in students of Audiology and Nutrition & Dietetics

Güneş Bayır A. , Alban Z. H.

Journal of Food Science and Nutrition Therapy, cilt.6, sa.1, ss.1-6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Assessment of Nutritional and Physical Activity Statuses in Nutrition and Dietetics and Physiotherapy and Rehabilitation Students

Güneş Bayır A. , Güney M.

Clinical Journal of Nutrition and Dietetics, cilt.2, sa.2, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Effect of Cinnamon on Microbiological, Chemical and Sensory Analyses of Probiotic Yogurt

Güneş Bayır A. , Bilgin M. G.

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.7, ss.311-316, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

Probiyotik yoğurdun mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine karanfilin etkisi

Güneş Bayır A. , Bilgin M. G.

Van Veterinary Journal, cilt.30, sa.2, ss.109-114, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

The Importance of Polyphenols as Functional Food in Health

GÜNEŞ BAYIR A. , Aksoy A. N. , KOÇYİĞİT A.

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.7, sa.2, ss.157-163, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Fonksiyonel Besinlerden Polifenollerin Sağlıkta Önemi

GÜNEŞ BAYIR A. , AKSOY A. N. , KOÇYİĞİT A.

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.7, sa.2, ss.157-163, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Pain management with Radiotherapy and ozone with high dose vitamin C therapy in a case of bone metastatis of breast cancer patient

KIRSEVER E., KIZILTAN H. Ş. , YILMAZ R., ERIS A. H. , GÜNEŞ BAYIR A. , BAŞIBÜYÜK M. , et al.

JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY AND PALLIATION, cilt.1, sa.2, ss.31-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Can Nigella Sativa and Pure Honey Improved Chemoradiotherapy Effects in Advanced Pancreatic Cancer

KIZILTAN H. Ş. , KÜRŞAT T., GÜNEŞ BAYIR A. , ERİŞ A. H. , MAYADAĞLI A.

Journal of Nutritional Health & Food Engineering, cilt.7, sa.3, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Self-Reported Physical Activity and Dietary Habits in Turkish Cancer Patients Receiving Radiotherapy: A Pilot Study

GÜNEŞ BAYIR A. , KIZILTAN H. Ş. , GÜNEY M., MAYADAĞLI A.

Journal of Food and Nutritional Disorders, cilt.6, sa.4, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Thermal and Biochemical Effects of Low Level Electromagnetic Radiation on Rat Brains and Bodies

KIZILTAN H. Ş. , ERİŞ A. H. , MAYADAĞLI A. , GÜNEŞ BAYIR A. , YAGCI B., TAŞPINAR Ö., et al.

Panacea Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, cilt.3, sa.2, ss.29-34, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

The Role of Honey in the Prevention and Treatment of Diseases

Ersarı T., Güneş Bayır A.

International Agean Symposiums on Natural & Medical Sciences-III, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Mart 2021, ss.17-18

2021

2021

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSORIASIS AND NUTRITION

Sevim M., Güneş Bayır A.

6. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Mart 2021, cilt.1, sa.1, ss.125-126

2021

2021

Investigation of Consumer’s Awareness Status on Food Additives

Bilgin M. G. , Güneş Bayır A. , Uçaş İ., Türk S. N. , Özkan B.

International Congres on Biological and Health Sciences, Afyonkarahisar, Türkiye, 26 - 28 Şubat 2021, ss.1 Creative Commons License

2021

2021

Evaluation of Some Physical and Chemical Parameters of Commercial Honey Samples from Istanbul Bazaars

Bilgin M. G. , Güneş Bayır A. , Özkan B., Selçuk T., Turgay F., Karakaş İ., et al.

Internetional Congress on Biological and Healt Sciences, Afyonkarahisar, Türkiye, 26 - 28 Şubat 2021, ss.1 Creative Commons License

2021

2021

CURRENT NUTRITION TREATMENT APPROACHES IN EOSINOPHILIC GASTROENTERITIS

Çelik M. B. , Güneş Bayır A.

HODJA AKHMET YASSAWI 4th International Conference on Scientific Research, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Şubat 2021, ss.416-417

2021

2021

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CINNAMON (Cinnamomum sp.) AND PROPOLIS ON MICROBIOLOGICAL, CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES IN PROBIOTIC YOGHURT

Güneş Bayır A. , Bilgin M. G. , Güçlü D.

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES-III, Comrat, Moldova, 15 - 16 Ocak 2021, ss.176-178

2020

2020

RESVERATROLÜN KEMOPREVENTİF ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sevinç T., Güneş Bayır A.

1th SCIENCE AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.60-61

2020

2020

ARI SÜTÜ VE POLENİN BİYOLOJİK VE TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Özdemir B., Güneş Bayır A.

4. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS, Samsun, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.52-53

2020

2020

OMEGA-3 VE OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİNİN KANSER İLE İLİŞKİSİ

Özer S., Güneş Bayır A.

5.Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.364

2020

2020

Nigella sativa ve başlıca bileşeni olan timokinonun kanserleri önlemede ve tedavideki yeri

Karakaş İ., Güneş Bayır A.

International Euroasian Conference on Biotechnology and Biochemistry 2020, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.99

2020

2020

KURKUMİNİN KEMOPREVENTİF AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selçuk T., Güneş Bayır A.

5.Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.158-159

2020

2020

Omega-3 yağ Asitleri ve Bilişsel Performans

Turgay F., Güneş Bayır A.

1. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 Kasım - 25 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.190

2020

2020

IMPACT OF NUTRITION COURSE ON LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS FROM DIFFERENT DEPARTMENTS OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES IN TURKEY

GÜNEŞ BAYIR A. , GÜNEY M., GÜÇLÜ D., Alban H.

4th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Türkiye, 7 - 08 Ağustos 2020, ss.158

2020

2020

Irritabl Bağırsak Sendromu Tedavisinde D Vitaminin Rolü

YILMAZ S. E. , GÜNEŞ BAYIR A. , MENDEŞ B.

Izmir Demokrasi University International Congress of Health Sciences, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020, ss.41

2020

2020

Crohn Hastalığında Güncel Beslenme Yaklaşımları

MENDEŞ B. , GÜNEŞ BAYIR A. , YILMAZ S. E.

3rd InternationalCurrent Studies on Science, Technology Social Sciences, Adana, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, ss.33-34

2020

2020

İstanbul’da Pazarlarda ve Marketlerde Satılan Yemeklik Tuzların İyot Miktarı Analizlerinin Değerlendirilmesi

BİLGİN M. G. , GÜNEŞ BAYIR A.

Uluslararası Göbeklitepe Uygulamalı Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2020, ss.65-66

2020

2020

Besin Teknolojisindeki Yeri Olan Probiyotiklerin Kanser Prevensiyonuna Etkisi

GÜNEŞ BAYIR A.

I.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2020, ss.126

2020

2020

Gıda Hassasiyetinin Gıda Güvenliğindeki Önemi

GÜNEŞ BAYIR A.

Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 05 Haziran 2020, ss.32-33

2020

2020

Propolisin Kanser İmmünoterapisindeki Yeri ve Önemi

İpek N., Pınarbaşı B., Güneş Bayır A.

3rdEurasianBioChem 2020, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.521

2020

2020

The impact of nutrition and lifestyle on infertility

Güneş Bayır A. , Mendeş B. , Yılmaz S. E.

3rdEuroasianChem2020, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.322

2020

2020

Nutritional Psychology in Elderly

Güneş Bayır A. , Yılmaz S. E. , Mendeş B.

3rdEurasianBiochem2020, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.325

2019

2019

Karanfilin (Syzygium aromaticum)probiyotik yoğurdun mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisininaraştırılması

Güneş Bayır A. , Bilgin M. G. , Kutlu S. Ş. , Dilber C., Elaldı F.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.629

2019

2019

Tarçının (Cinnamomum sp.) probiyotik yoğurdun mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisinin araştırılması

Güneş Bayır A. , Bilgin M. G. , Güçlü D. , Poğda S.

International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.628 Creative Commons License

2017

2017

Nutritional Assessment of the Departments for Nutrition& Dietetics and Nursing Students at a Private University

Güneş Bayır A. , Güçlü D. , Güney M., Alban Z. H.

European Federation of the Associations of Dietitians Conference, Rotterdam, Hollanda, 29 - 30 Eylül 2017

2017

2017

Nutritional Assessment Of Students In Different Grades From The Department Of NutritionDietetics.

GÜNEŞ BAYIR A. , Alban H., Güçlü D., GÜNEY M.

EFAD – the European Federation of the Associations of Dietitians, Rotterdam, Hollanda, 20 - 30 Eylül 2017

2017

2017

Nutritional Assesment of the Departments for NutritionDietetics and Nursing Students at a Private University.

GÜNEŞ BAYIR A. , Güçlü D., GÜNEY M., Alban H.

EFAD – the European Federation of the Associations of Dietitians, Rotterdam, Hollanda, 29 - 30 Eylül 2017

2016

2016

Self-reported physical activity in Turkish cancer patients under chemotherapy and radiotherapy.

ORTASARI E., BALKAN G. S. , UYGUR E., AKSOY A. N. , ERÇEVİK B., KIZILTAN H. Ş. , et al.

EFAD – the European Federation of the Associations of Dietitians, SPAİN, 7 - 10 Eylül 2016

2016

2016

A First In Turkey, Palliative Care Unit At Bezmialem Vakif University Hospital

BAŞIBÜYÜK M. , Kınık Ç., GÜNEŞ BAYIR A. , KIZILTAN H. Ş. , GÜL K. , ERİŞ A. H. , et al.

The 11th Palliative Care Congress, Glasgow, İngiltere, 09 Mart 2016, ss.91-92

2015

2015

Cytotoxic genotoxic and apoptotic activities of thymol from Thymus vulgaris on the human gastric adenocarcinoma cells

GÜNEŞ BAYIR A. , KIZILTAN H. Ş. , GÜLER E. M. , KARAKAŞ E., KOÇYİĞİT A.

9.EFAD Conference 23-24 October http://efadconference.com/wp-content/uploads/kiziltan.pdf), Amsterdam, Hollanda, 23 - 24 Ekim 2015

2015

2015

Palyatif Bakımda Beslenme

GÜNEŞ BAYIR A.

SADEFE-Palyatif Bakım Kursu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2015

2015

2015

Cytotoxic, genotoxic and apoptotic activities of carvacrol from Thymus vulgaris on the human adenocarcinoma gastric cells

GÜNEŞ BAYIR A. , KIZILTAN H. Ş. , GÜLER E. M. , KARATAŞ E., KOÇYİĞİT A.

1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Eylül 2015

2015

2015

OP3: Cytotoxic genotoxic and apoptotic activities of carvacrol from Thymus vulgaris on the human gastric adenocarcinoma cells

GÜNEŞ BAYIR A. , KIZILTAN H. Ş. , GÜLER E. M. , KARATAS E., KOCYİGİT A.

1st International Conference onNatural Products for Cancer Prevention and Therapy 31 August–2 September 2015 İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2015, cilt.26, ss.9-10

2015

2015

Vaka Sunumu Terminal dönem mide kanserli bir hastaya palyatif bakım sürecinde multidisipliner yaklaşım

KIZILTAN H. Ş. , GÜNEŞ BAYIR A. , BAŞIBÜYÜK M. , GÜL K. , AYDIN T. , AKÇAKAYA A.

Hacettepe Beslenme Ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2015

2014

2014

Kemoterapi alan hastalarda fiziksel aktivite ve yeme alışkanlıklarının değerlendirilmesi

GÜNEŞ BAYIR A.

11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 Eylül 2014, ss.17

2014

2014

Palyatif bakımda beslenme sorunları

GÜNEŞ BAYIR A.

1.Palyatif Bakım Kursu, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014

2014

2014

Increasing survival rates in patients with radiotherapy resistance bone metastases using vitamin C application

GÜNEŞ BAYIR A. , KIZILTAN H. Ş.

IX.International Nutrition Dietetics Congress, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2014, ss.261-262

2013

2013

Palyatif bakımda beslenme ve beslenme desteği

GÜNEŞ BAYIR A.

Uluslararası Katılımlı Palyatif bakım ve Hospis Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 Eylül 2013, ss.84-87

2012

2012

Actual investigations on PCRs to diagnose fowl adenoviruses

HESS M., GÜNEŞ BAYIR A. , MAREK A.

1 st International Symposium of European College of Poultry Veterinary Science., Viyana, Avusturya, 05 Temmuz 2012

2012

2012

Aktuelle Entwicklungen in der Taxonomie und Diagnostik von Hühneradenoviren FADV

HESS M., MAREK A., GÜNEŞ BAYIR A. , PROKOFIVEA I.

Fachgespräch über Geflügelkrankheiten, Hannover, Almanya, 3 - 04 Mayıs 2012, ss.37-38

2012

2012

Untersuchungen zu Adenovirus bedingten Muskelmagenläsionen bei Broilern

GRAFL B., LIEBHART D., GÜNEŞ BAYIR A. , PROKOFIVEVA I., HESS M.

Fachgespräch über Geflügelkrankheiten, Hannover, Almanya, 3 - 04 Mayıs 2012, ss.40-42

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

EATING DISORDERS AND FACTORS AFFECTING NUTRITION IN ELDERLY INDIVIDUALS

Yılmaz S. E. , Güneş Bayır A. , Mendeş B.

RECENT STUDIES IN HEALTH SCIENCES , Assist. Prof. Dr. Selen MÜFTUOĞLU, Editör, iksad publishing house, Ankara, ss.55-84, 2020 Creative Commons License

2020

2020

THE ROLE OF LIFESTYLE AND NUTRITION IN INFERTILITY

Mendeş B. , Güneş Bayır A. , Yılmaz S. E.

RECENT STUDIES IN HEALTH SCIENCES , Assist. Prof. Dr. Selen MÜFTUOĞLU, Editör, Iksad Publications, Ankara, ss.97-136, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Plant family, carvacrol and putative protection in gastric cancer

Güneş Bayır A. , Kızıltan H. Ş. , Koçyiğit A.

Dietary Interventions in Gastrointestinal Diseases: Foods, Nutrients, and Dietary Supplements, Watson R.,Preedy V., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , London, ss.3-18, 2019

2015

2015

Gıda Hassasiyeti

GÜNEŞ BAYIR A.

Sağlıklı Beslenme, Eker H.H.; Güneş Bayır A., Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.37-38, 2015

2015

2015

Gıda Kaynaklı Hastalıklar

GÜNEŞ BAYIR A.

Sağlıklı Beslenme, Eker H.H., Güneş Bayır A., Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.67-70, 2015

2015

2015

Gıda Hassasiyeti

GÜNEŞ BAYIR A.

Sağlıklı Beslenme, Hasan Hüseyin Eker, Ayşe Güneş Bayır, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.37-38, 2015

2015

2015

Gıda Kaynaklı Hastalıklar

GÜNEŞ BAYIR A.

Sağlıklı Beslenme, Hasan Hüseyin Eker, Ayşe Güneş Bayır, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.67-70, 2015

2013

2013

Palyatif Bakımda Beslenme ve Beslenme Desteği

Güneş Bayır A.

Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyum Kitabı, Akçakaya A., Editör, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, ss.84-87, 2013

2013

2013

Palyatif Radyoterapide Zor Konular

AKÇAKAYA A., GÜNEŞ BAYIR A. , ÇAKIR F. B. , HOCAOĞLU İ. T. , KIZILTAN H. Ş. , MAYADAĞLI A. , et al.

Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyum Kitapçığı, AKÇAKAYA ADEM, Editör, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, ss.100-104, 2013

Desteklenen Projeler

2019 - 2022

2019 - 2022

Karanfil katkılı probiyotik yoğurt (patent)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Güneş Bayır A. (Yürütücü)

2017 - 2018

2017 - 2018

Vertigo hastalarında Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Güneş Bayır A. (Yürütücü)

2016 - 2017

2016 - 2017

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

GÜNEŞ BAYIR A. , BEKTAY M. Y.

2014 - 2016

2014 - 2016

H-CARE

AB Destekli Diğer Projeler

GÜNEŞ BAYIR A.

2014 - 2015

2014 - 2015

Kanser hastalarında beslenme durumunun değerledirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Güneş Bayır A. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

International Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology

Editörler Kurulu Üyesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Journal of Preventive Medicine

Editörler Kurulu Üyesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Advances in Clinical Toxicology

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2021

Nisan 2021

ANNALS OF MEDICINE

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES

Bildiri (Özet)

Şubat 2021

Şubat 2021

3. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Bildiri (Özet)

Şubat 2021

Şubat 2021

International congress on Biological and Health Sciences

Bildiri (Özet)

Şubat 2021

Şubat 2021

Bezmialem Science

ESCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

International Congress On Biological And Health Sciences

Bildiri (Özet)

Şubat 2021

Şubat 2021

International Congress On Biological And Health Sciences

Bildiri (Özet)

Şubat 2021

Şubat 2021

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ocak 2021

Ocak 2021

Handbook of Oxidative Stress in Cancer

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapta bölüm

Ocak 2021

Ocak 2021

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES

Bildiri (Özet)

Ocak 2021

Ocak 2021

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES

Bildiri (Özet)

Ocak 2021

Ocak 2021

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES

Bildiri (Özet)

Kasım 2020

Kasım 2020

International Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology

Diğer Dergiler

Kasım 2020

Kasım 2020

Bezmialem Science

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

Bezmialem science

ESCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

Studies in Natural Products Chemistry

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapta bölüm

Mart 2020

Mart 2020

INTEGRATIVE CANCER THERAPIES

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

Open Journal of Food and Nutritional Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

International Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Annals Pancreatic Disorders and Treatment

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Advancement in Medicinal Plant Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kasım 2017

Kasım 2017

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

International Journal of Preventive Medicine

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

ATHM journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

ATHM journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

ATHM journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2015

Şubat 2015

PlosOne

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Eylül 2020

Eylül 2020

Karanfilin Probiyotik Yoğurdun Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerini Arttırmak İçin Kullanımı

5Th Istanbul International Inventions Fair

Aralık 2015

Aralık 2015

ULAKBİM Bilimsel Yayın teşvik ödülü

ULAKBİM

Nisan 2014

Nisan 2014

ULAKBİM Bilimsel Yayın teşvik ödülü

ULAKBİMKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2021

2021

International Congress On Biological And Health Sciences

Oturum Başkanı

Afyonkarahisar-Türkiye

2020

2020

3rd InternationalCurrent Studies on Science, Technology Social Sciences

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

2020

2020

Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi

Oturum Başkanı

Şanlıurfa-Türkiye

2020

2020

Çocukluk Çağı Besin Alerjilerinin Takibinde Doktor-Diyetisyen İşbirliği

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Ekmekle ilgili bilimsel gerçekler

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2017

2017

EFAD Conference 2017

Katılımcı

Rotterdam-Hollanda

2017

2017

Paraziter Hastalıklar ve Beslenme Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

I. Kronik Hastalıklarda Malnutrisyon Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (MOKAD)

Katılımcı

Konya-Türkiye

2016

2016

The 17th International Congress of Dietetics (ICD)

Katılımcı

Granada-İspanya

2016

2016

The 11th Palliative Care Congress

Katılımcı

Glasgow-İngiltere

2015

2015

I.Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

XIV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2015

2015

EFAD CONFERENCE 2015

Katılımcı

Amsterdam-Hollanda

2015

2015

1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapies

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Hacettepe Beslenme Ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 17-21 Eylül, KKTC (e-Poster) (Özet).

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2014

2014

16th World Congress on Gastrointestinal Cancer

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2014

2014

1. Palyatif Bakım Kursu.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

IX. International Nutrition & Dietetics Congress

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

XIII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

Uluslararası Katılımlı Palyatif bakım ve Hospis Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

XVIIIth The World Veterinary Poultry Association (WVPAC)

Katılımcı

Nantes-Fransa

2012

2012

1 st International Symposium of European College of Poultry Veterinary Science

Katılımcı

Vienna-Avusturya

2012

2012

Fachgespräch über Geflügelkrankheiten

Katılımcı

Hannover-Almanya

2011

2011

17th Congress of the World Veterinary Poultry Association

Katılımcı

Cancun-Meksika

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 196

h-indeksi (WOS): 6

Jüri Üyelikleri

Şubat-2020

Şubat 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi