Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çok Fonksiyonlu Fototerapötik Nanoparçacıkların Geliştirilmesi ve Meme Kanseri Tedavisi Üzerindeki Etkinliklerinin in vitro İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 217Z063, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yeni Sorafenib/Rutenyum Komplekslerinin Sentezi Ve Polimerik Taşıyıcı Sistemlerinin Geliştirilerek İlaç Olma Potansiyellerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 217S645, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Hedefli Manyetik/Upconversion Lüminesans Biyonanoprobların Hazırlanması ve Teranöstik Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 118S458, Yönetici, Devam Ediyor
"Capparis Ovata'Dan Izole Edilen Olean-12-En-28-Ol, 3ß Pentakosanoat'In (Opc) Multipl Skleroz'Un Semptomatik Tedavisi Için In Vivo Etkinliğinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 117S293, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Glikopeptid Bazlı Nanopartiküllerin Sentezi ve Hedefli İlaç Taşıma Sistemleri Olarak Kanser Tedavisinde Etkinliğinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 115Z484, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü