Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 WIHU'20 COVID'19DÜNYA MÜSLÜMAN SAĞLIK TOPLULUKLARI 5. KONGRESİVE FUARI

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Masterrclass-3 SempozyumuKolorektal Tümörler

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2019 Akdeniz Organ Nakli Günleri 2019

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2019 Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal KardiyoOnkoloji Toplantısı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 3. FİTOVİZYON Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri & Fitoterapi, Aromaterapi, Apiterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 3. FİTOVİZYON Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri & Fitoterapi, Aromaterapi, Apiterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 ESOT 2019

  Çalışma Grubu

  Kobenhavn, Danimarka

 • 2019 GETAT 2019 & Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 GETAT 2019 & Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 4. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Zirvesi Palyatif Bakım Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 4. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Zirvesi Palyatif Bakım Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 4. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Zirvesi Palyatif Bakım Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 4. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Zirvesi Palyatif Bakım Kongresi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 5. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyonda Güncel Konular Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 3rd Wold Muslim Health Societies Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Hasta Mahremiyeti

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 21.Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon'da Güncel Konular

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Karaciğerin Kolorektal Kanser Metastazları ve Pankreas Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları 2. Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübü Meme Kanseri Farkındalık Paneli

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 18th Congress of the European Society for Organ Transplantation

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2017 Hekimliğe Hazırmıyız?

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 1. Uluslararası & 4. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Konsensüs Toplantısı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Soru Hazırlama Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 İskemik İnmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Canlı Cerrahi SempozyumuRobotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Bası Yarasına Yaklaşımlar Sempozyumu

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 20. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Lenf Ödem Tanı ve Tedavisi Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Lenf Ödem Tanı ve Tedavisi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon'da Güncel Konular

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 ICME 2015

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Meme Sağlığı 2015

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Hot to Topics in Nephrology, Dialysis and Transplantation

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Memorial Cerrahi Sempozyumu I

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 19. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Bezmialem_Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 18. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları:Olgular Eşliğinde Meme Hastalıklarına Güncel Yaklaşım

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Uluslararası Katılımlı Sağlık Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Marmara Çalışanlar Federasyonu_İnsan Kaynakları Paneli 2012

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım:Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Walking for the Cure

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 23. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Laparoskopik ve Robotik Yöntemlerle Metabolizma ve Obezite Cerrahisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Samatya Günleri_Sağlık Kuruluşlarında Çevre Yönetimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII.Kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 III.Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Teknik Gelişmeler ve Uygulamalar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 22. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Tek Delikten / Nonskar Laparoskopik Cerrahi(SILS)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 17. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 5th APOCP Conference

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 IV. İstanbul Meme Kanseri Konferansı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Sağlık Yönetiminde Gelecek_Sağlık Yöneticileri Zirvesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Palyatif Bakım Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Hastane Mali Yönetimi ve Tam Gün Yasası Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 Haseki Tıp Günleri

  Katılımcı

  Kıbrıs (Kktc)

 • 2008 SAGES 2008 Scientific Session and Postgraduate Courses

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2008 Ulusal Kanser Haftası

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2007 XII. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 9.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Ulusal Kanser Haftası

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2006 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 18. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 Ulusal Kanser Haftası

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2005 V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2005 American Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 6. Türk-Alman Endoskopi Günü

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 17. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 2004 Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2003 8. Uludağ Onkoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2003 VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2003 15. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 14. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 5. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 11th IASG World Congress

  Katılımcı

  Yunanistan

 • 2001 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 V.Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2001 39th World Congress of Surgery Centennial Congress International Surgical Week

  Katılımcı

  Brussel, Belçika

 • 2001 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery

  Katılımcı

  Maastricht, Hollanda

 • 2001 XX th International Congress of Hydatidology

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2000 Rektum Kanserinin Tedavisi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 8th International Congress, European Association for Endoscopic Surgery

  Katılımcı

  Nice, Fransa

 • 2000 European Association For Endoscopic Surgery 8th International Congress

  Katılımcı

  Fransa

 • 2000 Eurosurgery 2000, Tenth Anniversary of Eurosurgery & Turkish Surgical Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1999 Hemoroidal Hastalıklarda Tanı ve Yeni Tedavi Yöntemleri

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1999 11. Türk - Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 IV. Vakıf Gureba Tıp Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1997 Hepatopankreatobilier Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1997 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 XV.FIGO World congress of Gynecology and Obstetrics

  Katılımcı

  København, Danimarka

 • 1997 Uluslararası Gastroenteroloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1997 Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 9. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 Uluslararası Gastroenteroloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1997 III.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 Helicobacter Pylori ve Özofago-Gastro-Duodenal Hastalıklar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1996 III. Vakıf Gureba Tıp Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1996 Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1995 11.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 2. Uluslararası Katılımlı Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Günleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 2. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 International Hospital İstanbul_The Advanced Laparoscopic Surgery Symposium

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1994 1. Vakıf Gureba Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1994 Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1993 1. Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1993 X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 1992 International Hospital İstanbul_Role of Critical Care, Modern Concepts and Recent Advances

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 290

h-indeksi (WOS): 9