İntertrokanterik femur kırığı nedeniyle osteosentez ve hemiartroplasti yapılan hastalarda fonksiyonel sonuçların karşılaştırılması


Öğrenci: AYHAN ERZİNCANLI

Danışman: İbrahim Tuncay