Ön çapraz bağ anteromedial ve posterolateral bandlarının fleksiyon ve ekstansiyondaki uzunluk farkları (Kadavra çalışması)


Öğrenci: TAHSİN ÇAYIR

Danışman: İbrahim Tuncay