Unikondiler diz protezinde postoperatif dizilimin diz fonksiyonları ve hasta memnuniyeti üzerine etkileri


Öğrenci: AHMET CAN ERDEM

Danışman: İbrahim Tuncay