Kalça protez enfeksiyonlarında teikoplanin ve gentamisinli spacer kombinasyonu kullanımı sonrası kısa dönem sonuçlarımız


Öğrenci: NECDET DEMİR

Danışman: İbrahim Tuncay