ÇOCUKLARDA BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI


Egeli D., Karadoğan M. T., Ustabaş Kahraman F.

III. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.100

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Bitkisel ürünler çocuklarda hastalıklardan korunmak, hastalıkları tedavi etmek ya da tedaviyi desteklemek gibi çeşitli amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada çocuklarda bitkisel ürün kullanım gerekçesi, sıklığı ve ebeveynlerin bitkisel ürünler hakkındaki bilinç düzeyini tespit etmek amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma verilerinin toplanmasında konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Türkiye’nin farklı illerindeki ebeveynlere anketin linki gönderilerek çalışmaya katılımları sağlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 20 programı kullanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmaya 18 yaş ve üzeri toplamda 620 ebeveyn katılmıştır. Ebeveynlerin %80,3’ü çocuğuna bitkisel ürün kullandırırken, %19,7’si herhangi bir bitkisel ürün kullandırmamıştır. Ebeveynlerin bitkisel ürünleri en çok grip ve soğuk algınlığı, öksürük durumlarında ve bağışıklığı güçlendirici olarak kullandığı tespit edilmiştir. En çok kullanılan 5 bitkisel ürünün ıhlamur, nane-limon, zencefil, cadı fındığı, zerdeçal olduğu görülmüştür.

SONUÇ: Aileler tarafından hastalıklardan korunmak yada hastalıkları tedavi etmek gibi çeşitli amaçlarla ve farklı sıklıklarla bitkisel ürünler kullanılmaktadır. Çocuklar yan etki ve toksik etkiler açısından riskli bir gruptur. Bu nedenle çocuklukta kullanılan bitkisel ürünlerin kullanımı konusunda yeterli verilerin sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda ailelerin ve sağlık personelinin bu konudaki duyarlılığının artması büyük önem taşımaktadır.