Non-invaziv ve Hassas Hedef Odaklı Yeni Bir Nöromodilasyon Modeli Bağımlılıkta FUS ile NukleusAkumbens Uyarımı


DEVECİ E. , KILIÇ A., ERGÜN A. S. , BOZKURT A., ÖZTÜRK A. , ŞAHBAZ Ç. D. , ...More

2.Psikiyatri zirvesi ve 9. Ulusal Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey