Özel Gereksinimli Çocuğa Eğitim Veren Öğretmenlerde Stresin ve Stigmanın İncelenmesi


Creative Commons License

Baysal A.

5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2020), Gaziantep, Turkey, 27 - 29 June 2020, pp.62

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Engelli öğrencinin davranış problemlerinin öğretmenler üzerinde stres yaratabileceği düşünülmektedir fakat bu konuda yeterli çalışmalar mevcut değildir. Çocukların davranış problemleri ile akranları arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma varken, çocuğun davranış problemi ile öğretmenin stresini inceleyen çalışmalar daha azdır. Amaç: Bu çalışma, özel gereksinimli öğrenciye eğitim veren öğretmenlerin stres düzeylerini ve öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere tutumlarını incelemek için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 öğretmen dahil edildi. Öğretmenler sınıf öğretmeni ve orta okul öğretmeniydi. Öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşme yapıldı. Öğretmenlere Algılanan Stres Ölçeği, Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara Yönelik Tutum Ölçeği ve Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutum Ölçeği uygulandı. Görüşme sonuçları ve anket sonuçları analiz edildi. Sonuç: Çalışmaya katılan öğretmenler sınıf içerisinde problemler yaşadıklarını söyledi. Bu problemler kurallara uymama , davranış problemleri,iletişim problemleriydi.Öğretmenler yaşadıkları problemlerin kendilerinde stres yarattığını söyledi.Öğretmenler kendilerini 'engellilik' alanında yetersiz hissettiklerini ifade etti .Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrenciye tutumları olumlu yöndeydi. Tartışma: Öğretmenlerin yaşadıkları stres öğretmenlerin öğretmenlik rollerini olumsuz etkileyebilir. Özel gereksinimli öğrencinin eğitime katılımını olumsuz etkileyebilir. Yaşanan problemler göz önüne alınırsa ergoterapistler eğitimciler ile işbirliği içerisinde çalışabilir.