Rüptüre Çocukluk Çağı Baziler Tepe Anevrizmasının BT Anjiografi Bulguları


ŞERİFOĞLU İ., ÖZ İ. İ. , GEDİKLİ TURGUT G., YAZGAN S., GÜNEYLİ S., SUNAR ERDEM C. Z.

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 10 - 15 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey