Sulkus yerleşimli intraokuler lens implantasyonlu olgularda postoperat f erken dönem göz içi basıncı değişiklikleri


UMURHAN J. C. , ELTUTAR K.

37.ULUSAL OFTALMOLOJI KONGRESI, Turkey, 4 - 08 October 2003

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey