Akciğer adenokarsinomunun mikroskobik lenfatik böbrek metastazına bağlı akut böbrek hasarı olgusu


İşlek T., Elçioğlu Ö., Artan A., GÜRSU M., Çoban G., KAZANCIOĞLU R.

36. Ulusal Nefroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes