Yaşlı İstismarına Farklı Bir Bakış: Bir Başkasına Yüklenen Yapay Bozukluk


Çam F., Berber R. B., Kandemir İ.

7. ULUSLARARASI ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ, 08 May 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Problemin tanımı: Yapay bozukluk, açık bir kazanç olmaksızın fiziksel veya psikolojik hastalık belirtisi uydurma, oluşturma veya taklit etme ile karakterizedir. “Bir Başkasına Yüklenen Yapay Bozukluk (Factitious Disorder Imposed on Another, FDIA)” tablosunda ise gerçekleştirilen davranışlar başka bir kişiyi (çoğunlukla bakımı altındaki bireyi) hasta olarak gösterme amacı taşımaktadır. Bu durumda faile FDIA ve mağdura istismar tanısı koyulmaktadır.

Amaç: FDIA konusundaki literatürün neredeyse tamamı çocuklar üzerinedir. Ancak çeşitli fonksiyonel yetersizlikleri sonucu bakıma ihtiyaç duyan yaşlı bireylerde bildirilen nadir FDAI vakaları bulunmaktadır. Geriatrik popülasyonda yaygın olan atipik prezentasyon ve komorbiditeler bu istismarın tanınmasını oldukça zorlaştırdığından gözden kaçan vakaların da olduğu varsayılmaktadır. Bu tür bir istismar, gerçekte bulunmayan bir hastalığı tedavi etmek adına yapılan test ve tıbbi girişimlerle yaşlı bireylere (özellikle bilişsel bozukluk olması durumunda) oldukça büyük zararlar verebileceğinden bu derlemede konuya dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Teorik Çerçeve: Yetişkin ve çocuk FDAI vakaları arasındaki benzerlikler, fiziksel belirtilerin yanlış bilgiden daha sık ortaya çıkması ve zehirlenmenin (ilaç kullanımı) en yaygın hastalık uydurma yöntemi olmasıdır. Bildirilen iki vakada (yaş 71 ve 80) hastalarda benzodiazepin kullanımıyla ilişkili bilinç bozukluğu tespit edilmiştir. İstismarcı bir vakada hastanın torunu (kadın) ve diğer vakada ise oğludur. Bir vakada 73 yaşındaki multipl miyelom tanılı kadın hastada hipoglisemi tablosuna yol açan insülin enjeksiyonunun kızı tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. İki vakada ise (yaş 69 ve 79) hastaların çeşitli semptomlar ile farklı hastanelerde tanısal amaçlı testlere maruz bırakıldığı tespit edilmiştir. FDIA vakalarında istismarcının motivasyonu çoğunlukla ilgi görmek ve tatmin olmaktır. Tespit edilen vakalarda itiraf nadirdir ve tekrarlama riski yüksektir. Bu nedenle durumun tespit ve takip edilmesi oldukça önemlidir. Tutarsız anamnez, birçok incelemeye rağmen teşhis konulamaması ve bakım vericiden ayırıldığında iyileşme olması bu istismar türü açısından şüphe oluşturmalıdır.

Sonuç: Yaşlı bireyler için FDIA konusunda literatür oldukça sınırlı olsa da, artan yaşlı nüfus oranı ve bakım sorunları düşünüldüğünde sağlık profesyonellerinin yaşlı istismarı kapsamında bu riskin farkında olması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Bir Başkasına Yüklenen Yapay Bozukluk, Yapay Bozukluk, Yaşlı İstismarı