Pandemi Sürecinde Ergoterapi Eğitiminin Çevrimiçi Uygulamasına Öğrencilerin Bakış Açılarının SWOT Analizi İle İncelenmesi


Yıldırım K.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey