Pulmoner Nodüllere Yaklaşım


Erdoğan E. B. , Aydın M.

Pulmoner Nodüllerin Değerlendirilmesinde PET-BT'nin Rolü, Prof. Dr. Ömer SOYSAL, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.45-54, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.45-54
  • Editörler: Prof. Dr. Ömer SOYSAL, Editör

Özet

Bu yazıda, tek veya birden fazla pulmoner nodüllerde benign/malign ayrımında PET'in yeri, malignite dışında PET pozitifliğine yol açan ve malign olduğu halde FDG PET'te negatif olarak yorumlanan durumlar ile akciğer kanseri tanısı almış olgularda PET-BT'nin rolü ve kısaca pulmoner nodüllerde, FDG dışındaki radyofarmasötiklerin kullanımı gözden geçirilmiştir.