Pulmoner Nodüllere Yaklaşım


Erdoğan E. B. , Aydın M.

Pulmoner Nodüllerin Değerlendirilmesinde PET-BT'nin Rolü, Prof. Dr. Ömer SOYSAL, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.45-54, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.45-54
  • Editörler: Prof. Dr. Ömer SOYSAL, Editör

Özet

Bu yazıda, tek veya birden fazla pulmoner nodüllerde benign/malign ayrımında PET'in yeri, malignite dışında PET pozitifliğine yol açan ve malign olduğu halde FDG PET'te negatif olarak yorumlanan durumlar ile akciğer kanseri tanısı almış olgularda PET-BT'nin rolü ve kısaca pulmoner nodüllerde, FDG dışındaki radyofarmasötiklerin kullanımı gözden geçirilmiştir.

In this article, the role of PET in the differentiation between benign and malignant single or multiple pulmonary nodules, conditions that lead to PET positivity without malignancy, malignant diseases interpreted as negative in FDG PET, role of PET-CT in patients with lung cancer and the use of radiopharmaceuticals other than FDG in pulmonary nodules are reviewed.