Tek Akciğer Ventilasyonunda Rokuronyum ve Vekuronyumun Solunum Dinamiği ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması


bulun s., KUDSIOGLU T., YAPICI N., aygün a., TUNCEL Z., doğusoy ı., ...More

göğüs kalp damar cerrahisi anestezi ve yoğun bakım derneği dergisi, no.18, pp.11-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)