Tek Köklü ve Tek Kanallı Alt Süt 1. Molar Dişlerin Endodontik Tedavisi: Vaka Raporu.


ÖZVEREN N., ÖZALP Ş.

8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi ve 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 13 - 15 November 2014, vol.1, pp.209-212