COVID-19 Risk Algısı ve COVID-19 Korunma Önlemlerine Uyum Ölçeklerinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


KARATANA Ö., KAYA N., GENCER S.

5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No