Skolyozu olan ve olmayan kas hastalarının solunum fonksiyonlarının ve maksimal inspiratuar, ekspiratuar basınçlarının karşılaştırılması.


GÜRSES H. N. , YELDAN İ., ÖZYILMAZ S., DEMİR R., Tanyeli Ege G., Denizci U., ...More

Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2001

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey