Dirençli Hipertansiyonlu Hastalarda H. Pylori Sıklığı Ve H. Pylori Eradikasyonun Yüksek Kan Basıncı Üzerine Etkisi.


Hamdard J., Karatoprak C., Bacaksız A.

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017, vol.1, no.1, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Aims: Helicbacter pylorinin (H. pylori) ekstraintestinal olarak birçok patolojiye neden olduğu bilinmektedir. H. pylori eradikasyonunun primer hipertansiyon üzerinde pozitif etkileri olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada biri diüretik olmak üzere 3 antihipertansif ilaç kullanımına rağmen sistolik kan basıncının >140 mm-Hg ve diyastolik kan basıncının >90 mm-Hg olan dirençli hipertansif hastalarda H. pylori sıklığı ve eradikasyonun kan basıncı kontrolü üzerine etkisi araştırılmıştır.

Materials and Methods: Bu çalışma prospektif gözlemsel bir çalışmadır. Hastalardan gaitada H.pylori antijeni bakılan ve dirençli hipertansiyonu olan hastalar toplandı. Bütün hastaların ambulatuvar kan basınç monitörizasyonu ile 24 saatlik kan basınçları ölçüldü ve ortalama kan basıncı sistolik 140 mmhg ve/veya diastolik 90 mm-Hg’nın üzerinde olan hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya uygun bulunan hastalar H.pylori pozitif olanlar bir grup negatif olanlar diğer grup olmak üzere ikiye ayrıldı. H. pylori antijeni negatif olan hastalarda tedaviye uyum, tuzsuz beslenme ve kilo vermenin önemi anlatılarak 6 hafta sonra kontrole çağrıldı ve 24 saatlik kan basıncı monitorizasyonu tekrar yapıldı. H. pylori antijeni pozitif olan hastalara 14 günlük standart (lansoprozol, amoksisilin ve klaritromisin) H. pylori eradikasyon tedavisi verildi. Eradikasyon tedavisi bittikten 4 hafta sonraki kontrollerinde dışkıda H. pylori antijeni negatif olanlarda eradikasyon başarılı kabul edildi. Dirençli esansiyel hipertansiyonlu hastalarda 6 haftalık aralarla elde edilen sistolik ve diyastolik kan basınçları karşılaştırıldı.

Results: Çalışmaya 12 H. pylori (+) 37 H. pylori (-) olmak üzere toplam 49 hasta katılmıştır.Bu çalışmada H. pylori sıklığı %24.5 bulunmuştur. H.pylori (+) hastalar tedavi edildiğinde hem sistolik (26.7 mm-Hg) hemde diastolik (9 mm-Hg) kan basıncında anlamlı düşüşler gözlenmiştir (P=0.002, P=0.011 respectively). Diğer taraftan H.pylori (-) olanlarda tedavi uyumunun arttırılmasına yönelik önerilere rağmen hem sistolik (-0.5 mm-Hg) hem de diastolik (0.3 mm-Hg) kan basıncında anlamlı bir değişiklik olmamıştır (P=0.52, P=0.73, sırasıyla).

Conclusion: Bu sonuçlar direçli hipertansiyonu olan hastalarda H. pylori aranması gerektiğini düşündürmektedir. Ve eğer H. pylori pozitif saptanırsa eradikasyon tedavisinin arterial kan basıncı kontrolunu sağlamada yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.