İlköğretim okullarındaki öğrencilerde baş ağrısı prevelansı ve ilişkili faktörler.


ÖNSÜZ M. F. , TOPUZLUOĞLU A., AY N. P. , ULUGANYAN M. , KARACA G., ALBAYRAK F., ...More

XI. Ulusal halk sağlığı kongresi, Turkey, 23 - 29 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey