Van ilinde ilköğretim çağı çocuklarında konjenital kalp hastalığı ve masum üfürüm sıklığı


ÜNER A., ÇAKIN C., ÖNER A. F. , ÇAKSEN H., ARSLAN Ş., CESUR Y. , ...More

IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, 6-9 Ekim 2004, Kayseri (POSTER)., Kayseri, Turkey, 06 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey