COVID-19 Tanılı Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Çalışma Ortamı Güvenliği Algıları ile COVID-19 Korkusu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


DOST A., ESİN M. N.

2. Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 07 January 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No