Comparison of Cyst Fluid Amylase Levels between Pseudocysts and Malignant Mucinous Pancreas Cysts


Creative Commons License

Köker İ. H., Değer K. C., Elagöz Ş., Şentürk H.

38. Uusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Turkey, 16 - 21 November 2021, pp.212

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Pankreasın kistik lezyonları arasında literatürde ilk sırada psödokistler gelmektedir. Psödokistlerin (PS) tanısında kist sıvısı amilaz düzeyleri önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte kist sıvısı amilaz düzeyleri Intraduktal Papiller  Müsinöz Neoplazi (IPMN)’ye bağlı gelişen Pankreatik Duktal Adenokarsinomda (PDAC) ya da kistik dejenerasyonlu PDAC’larda da yüksek olarak saptanabilmektedir. Amacımız kist sıvısındaki amilaz düzeylerinin PS, IPMN-PDAC ve kistik dejenerasyonlu PDAC’lar arasındaki farklılıklarını araştırmaktı.

METODLAR: Ekim 2011–Temmuz 2021 arasında endosonografik ultrason ile ince iğne aspirat sıvısı alınmış olan kesin tanı almış toplam 67 hastada IPMN-PDAC’lar, kistik PDAC’lar ve PS arasında kist sıvı amilaz düzeylerini ve demografik parametreleri karşılaştırdık. Kist sıvısı amilaz düzeyinin PS ve malign kistlerin ayırımda diagnostik validasyon ve cutoff düzeyini hesapladık.

BULGULAR: 67 hastadan 19(%28.3)’u IPMN-PDAC, 17(%25.3)’si kistik-PDAC, ve 31 (%46.2)’i PS tanılıydı. Kist sıvısı amilazı PS’lerde median 23175 U/L, (min-maks 25-239950), IPMN-PDAC’larda 1253 U/L, (min-maks 10-57070), Kistik PDAC’larda ise 110 U/L, (min-maks 8-81200)’di. Kist sıvısı amilazı PS’lerle Kistik PDAC’lar (p=0.001) ve IPMN-PDAC’lar (p<0.001) arasında anlamlı farklıydı fakat IPMN-PDAC’larla Kistik PDAC’lar arasında anlamlı farklılık saptamadık. Psödokistlerle malign müsinöz kistler arasında kist sıvısı amilazı için AUROC=0.794, (%95CI:0.678-0.883) (p<0.0001) saptadık. Kist sıvısı amilaz eşik değeri 9120 U/L iken Duyarlılık:%80.5, Özgünlük:%74.1, Pozitif Prediktif Değer(PPD): %78.4, ve Negatif Prediktif Değeri(NPD): %76.7 saptadık.

SONUÇLAR: Psödokistlerle malign müsinöz kistler arasında ayırım yapmada kist sıvısı amilazı >9120 U/L olduğunda duyarlılık, özgünlük, PPD ve NPD’in PS lehine anlamlı derecede arttığını saptadık.