Cytogenetic analysis of 65 women with premature ovarian insufficiency Prematür Over Yetmezliği Tanısı Alan 65 Kadında Genetik Analiz Sonuçları


Creative Commons License

ATEŞ S., ÖZCAN P., YEŞİL G.

Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.7, no.5, pp.630-633, 2016 (Scopus) identifier identifier