Married Adult s Attitude Towards Domestic Violence Turkish Experience


YAYLACI S., CİMİLLİ Ö., GÜLEN B.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.265-270, 2014 (Peer-Reviewed Journal)