Hemodiyaliz hastalarında hiperhomosisteineminin diğer aterogenez risk faktörleri ile ve koroner arter hastalığı tanısında klinik ile noninvaziv tanı yöntemlerinin ilişkisi.


ÖZDEMİR A., CAYMAZ M., SELAMET U., YALINBAŞ B., KESKİN T., GÜRSU M., ...More

Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.42, pp.4-11, 2002 (Peer-Reviewed Journal)