Nüks veya dirençli Multiple myeloma hastalarında lenalidomit deksametazon tedavi etkinliği Geriye dönük inceleme


ESER A. , TOPTAŞ T., PEPEDİL F., YILMAZ G., KANTARCIOĞLU B., ATAGÜNDÜZ I., ...More

38. HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 31 October - 03 November 2012, pp.65-66

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65-66