İmha/Bilirkişi


Akkan A. G.

ARCON Kozmetik, pp.2, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: İstanbul
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

ARCON Kozmetik

Ahi Evran Cad. 42 Maslak

No:6, A Kule,Kat:10, Dai.3,

Sayıyer- Maslak- İstanbul

 

20  Nisan 2021  tarihli yazınız ile, onaylanmış ve imzalanmış 11 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış,  toplam değeri 445, 339. 49.- TL  tutarındaki 7.092 adet PARFUMS CHRISTİAN DİOR FZ.CO. ithal ürünlerinizin kullanım sürelerinin dolması gerekçesi ile imha edilmeleri hususunda gerekli  muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan 29.09.2021 günü saat 15.30’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu “Ekol Lojistik, Orkide Tesişi-Hadımköy- Nakkaş Yolu, No:15, Hadımköy-Arnavutköy- İstanbul” adresindeki özel ve kapalı   alanda sistemli olarak depolanmış, belirtilen bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : 

 

A.     Ekli listede  11  sayfada “DİOR  İMHA EDİLECEK  STOKLARIN MİKTAR VE ENVANTER DEĞERLERİ” başlığı altında toplam değeri  445, 339. 49.- TL  olarak  belirtilmiş çeşitli miktardaki (7.092  adet) depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen  ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece özellikle “imha listesindeki” yüksek fiyatlı ürünler arasından “rasgele” olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Kontrol sonrası ürünler bulundukları depoda ayrı bir bölgede koruma bandı ile çevrilmiş ve maliye denetimi açısından koruma altına alınmıştır.

 

B.     İmha Listesindeki tüm mamuller miyadları geçtiğinden dolayı satışa sunulamayacaklarından  imha edilmeleri uygundur.

 

C.   İmha edilecek tüm mamul maddeler bertaraf tesislerine “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin”  Madde 5- d bendine uygun olarak sevk edilmelidir.

 

D.     Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu mamul maddeler 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmış, Resmi Gazetenin 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayısında yayınlanmış “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayısında yayınlanmış “ Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik  (AYGEİY)“ ’lerde  (EK I)’ de sınıflandırılan ve  (EK IV)  atık listesinin (18 01- 18 02) kodlarına uyan “Atıklar” oldukları saptandığından, bütün bu atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış bertaraf tesislerine, yukarıdaki D bendine uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra, çevreye zarar vermeyecek şekilde, AYGEİY EK II-A ve EK II-B ‘de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre  imha edilmelerinin uygun olacağını belirtir rapordur.

 

 

 

  Prof. Dr. Ahmet Gökhan AKKAN

                                                                                  BVÜ Tıp Fakültesi

                                                                                  Tıbbi  Farmakoloji Anabilim  Dalı