A challengıng Entıty ın the Differentıal Diagnosis of Breast Cancer: a retrospectıve analysıs of 17 cases wıth granulomatous lobular mastitis.


ESER M., GEÇER M. , KEMENT M., EYVAZ K., GÖKÇEİMAM M., KAPTANOĞLU L.

J. Breast Health 2013 9: 69-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: J. Breast Health 2013 9: 69-75