FİZİKSEL AKTİVİTENİN METABOLİK SENDROM ÜZERİNE ETKİSİ


Akman K., Öney B., Bilgin M. G.

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi., vol.6, no.1, pp.1-9, 2023 (Peer-Reviewed Journal)