Perkütan Trakeostomide Tek Ad›m Rotasyonel Dilatasyon Tekni¤i ile Çoklu Dilatatör Tekni¤inin Karfl›laflt›r›lmas›


yapıcı n., biçer y., TUNCEL Z. , kalay f., yıldırım m., aydemir b., et al.

Göğüs & Kalp & Damar & Anestezi & ve & Yoğun & Bakım & Derneği & Dergisi, cilt.1, no.1, ss.104-107, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 9
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Göğüs & Kalp & Damar & Anestezi & ve & Yoğun & Bakım & Derneği & Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.104-107